Fråga

När man vattnar pelletsen – blir det inte väldigt fuktigt för hästarna att ligga på?

Svar

Eftersom pelletsen har en uppsugningsförmåga på flera gånger sin egen vikt tar det inte lång stund innan vattnets sugits upp, pelletsen svällt och fallit isär till sågspån. När bädden är färdig är den en spånbädd och den håller då till och med lägre fukthalt än vanligt sågspån.