Fråga

Måste man ha permanentbädd?

Svar

Du kan, precis som vid annan ströanvändning, själv välja om du vill ha en permanentbädd eller inte. Man kan likna stallpelletsbädden lite vid en kattlåda där kisset klumpar sig och blir väldigt lätt att ta ut.