Fråga

Hur mockar man?

Svar

Du mockar precis som när du använder kutterspån eller annat strö. När du använder Stallpellets fastnar mindre material på gödseln, mockningen blir enklare och gödselstacken bygger inte lika mycket.