Fråga

Bonden vill inte ta emot gödsel med spån...

Svar

Det finns en gammal föreställning om att spån i gödslet skulle missgynna växtproduktion. Det finns det ingen grund för.