Fråga

Blir det inte obekvämt för hästarna att sova på?

Svar

Eftersom pelletsen vattnas och faller isär till fint sågspån blir det väldigt mjukt för hästarna att sova på. Stallpelletsen bildar ett kompakt men mjukt och stillaliggande underlag.