SCA Pellets finns som 6 och 8 mm, förpackad i småsäck 16 kg på pall (832 kg) eller i storsäck 600 kg. I stora delar av Sverige levereras också pellets i lösvikt - med bulkbil.

SCAs pellets har värden som är bättre än Europastandard och Svensk standard A1/Grupp 1.

 

  • Pelletsen tillverkas av spån som har ett känt och acceptabelt ursprung. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Pellets för dig som bryr dig om skogen och miljön helt enkelt.
  • SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus
  • SCAs pellets innehåller endast sågspån från gran och tall, inga tillsatser.
  • Övervägande del av sågspånet till pelletsen kommer från SCAs egen skog, men också från andra kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi har kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.

 

SCAs pellets vs Svensk Standard

Värden SCA Pellets Svensk Standard EN ISO 17225-2 A1
 Diameter: 6 mm / 8 mm  Diameter: 5-9 mm
 Energivärde: minst 4,9 kWh/kg Energivärde: minst 4,6 kWh/kg
 Volymvikt: ca 650 kg/m3 Volymvikt: 600 kg/m3
 Askhalt: < 0,5 % Askhalt: < 0,7 %
 Fukthalt: 7 % Fukthalt: 10 %

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Till startsidan för pellets

Informationsmaterial
Välkommen att ladda ner våra broschyrer! Här kan du se filmer om våra produkter och användare och hitta vägar till sociala media.

Informationsmaterial

Produktfakta SCA Pellets
SCA Pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Vi har också kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.Vår pellets har ett högt energivärde (4,9 MWh/ton) och jämn kvalitet - mycket kvalitet per ton helt enkelt.

Produktfakta