Mycket kvalitet per ton

 • Högt energivärde (4,9 kWh) och jämn kvalitet
 • Produktvärden bättre än Svensk Standard
 • 8 mm bäst i test hos Råd & Rön 2015
 • ENplus kan erbjudas.

Produktspecifikation
Kvalitet
Kvalitet
Pellets 6 och 8 mm

Om pellets

Träpellets är miljövänlig, förnybar energi som tillverkas av sågspån och kutter. När spånet torkas och pressas till pellets får man ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Träpellets kan eldas i både kaminer, villabrännare och stora värmverk.

Med pellets bidrar du inte till växthuseffekten Pellets är klimatneutralt. Det betyder att när du eldar med pellets släpps det inte ut mer koldioxid i atmosfären än vad trädet tog upp under sin livstid - du bidrar alltså inte till växthuseffekten.

Klimatsmart pellets från SCA

Väljer du SCA Pellets (tidigare namn Bionorrpellets) får du dessutom en klimatsmart pellets. Vår produktion sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Vid pelletstillverkningen i Luleå används en del av det lokala energiöverskottet från SSAB i torkningsprocessen. Därför säger vi att SCAs pellets inte bara är klimatneutral, den är klimatsmart också. Råvaran till SCAs pellets kommer från SCAs egna skogar och andra kontrollerade skogar i Norrland. Ingen skog avverkas enbart för pelletstillverkning. Pellets tillverkas av biprodukter från våra skogsindustrier, det vill säga sågspån från sågverk i pelletsfabrikernas närområden.

 

Fördelar med att köpa SCA Pellets

 • Högt energivärde (4,9 kWh) och jämn kvalitet
 • 6 och 8 mm pellets.
 • Produktvärden bättre än Svensk Standard
 • 8 mm bäst i test hos Råd & Rön 2015
 • ENplus kan erbjudas
 • Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.
 • Pellets märkt med Bra Miljöval ingår i Stallpellets
 • Produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi
 • Personlig service på dina villkor  - du beställer din pellets på det sätt som passar dig bäst. Via webben, facebook, telefon till kundtjänst 0611-244 26 eller personligen med besök hos våra många återförsäljare
 • Teknisk rådgivning – för ännu bättre pelletseldning. Som kund hos SCA eller våra återförsäljare kan du få tips för att optimera din anläggnings förbränning och få ännu bättre ekonomi i pelletseldningen. Samuel Israelsson är vår tekniska kundtjänst och kan också ge dig råd gällande ditt bulkförråd. Du når Samuel via vår kundtjänst, 0611-244 26.


Köpa pellets privat
Låt oss räkna på leverans till större värmeanläggning
Byt till biobränsleuppvärming för ditt företag
Kontakta kundtjänst
Hitta närmaste återförsäljare
Frågor och svar om pellets

 

För dig som bryr dig om skogen och vår miljö

Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

När din pelletsvärme bara ska fungera

Under 25 år har vi lärt oss vad som krävs för att tillverka en energirik pellets med hög och jämn kvalitet. Ju jämnare kvalitet, desto större möjlighet till problemfri uppvärmning hos dig. Bionorrpellets har genom åren fått bra betyg både av Energimyndigheten och Råd & Rön. 2015 testade Råd & Rön 8 mm’s Bionorrpellets (Nytt namn SCA Pellets) tillverkad i Härnösand och den blev utsedd till Bäst i test. Vi garanterar likvärdiga egenskaper för all pellets som säljs i SCAs varumärken.

Teknisk rådgivning – för ännu bättre pelletseldning. Som kund hos SCA eller våra återförsäljare kan du få tips för att optimera din anläggnings förbränning och få ännu bättre ekonomi i pelletseldningen. Samuel Israelsson är vår tekniska kundtjänst och kan också ge dig råd gällande ditt bulkförråd eller om du har bekymmer med eldningen. Du når Samuel via vår kundtjänst, 0611-244 26.


Produktfakta

Här kan du läsa mer detaljer om vår värmepellets:
Produktfakta

 

Ett bra val

När du valt SCAs pellets kan du känna dig trygg med att du gjort ett bra och hållbart val och att du får den hjälp du behöver. Vare sig förbränningen krånglar eller du vill optimera den för att få ut så mycket energi som möjligt, med minsta möjliga arbetsinsats.

Kundtjänst

 

Vår pellets byter namn från Bionorrpellets till SCA Pellets. Bionorr är fortfarande namnet på produktionsanläggningen i Härnösand, men vår pellets heter SCA Pellets.
Läs mer

Värmeloggs

Värmeloggs är ett bekvämt alternativ till ved. Koncentrerad energi tillverkad av torkat och pressat sågspån och kutterspån. Värmeloggs har ett högt energiinnehåll så elda försiktigt tills du vet hur din utrustning reagerar. Följ alltid utrustningstillverkarens anvisningar. Lättast är att lägga loggs på glödbädd. I övrigt är det som att tända ved: använd stickor, papper, tändved eller liknande som får ta sig ordentligt innan loggsen läggs på. Energiinnehåll ca 4,7 kWh/kg Torrhalt 90 % Askhalt 0,5 % Förvaras torrt!

Värmeloggs säljs endast via våra återförsäljare

  

Så tillverkar vi pellets

Från tall- och granspån till hårda bitar koncentrerad bioenergi.
Sågspånet transporteras från lokala sågverk till fabriksområdet. Traktorer stackar ihop sågspånet och matar kontinuerligt fabrikens inlastning. Spånet fortsätter in i kvarnen där det mals till ett fint pulver samtidigt som heta rökgaser tillförs för att torka materialet. Det torkade och finmalda pulvret pressas genom hålmatriser och förvandlas till energirik pellets. När pelletsen tryckts fram genom matrisen är den cirka hundra grader varm. Därefter kyls den ner till lämplig lagringstemperatur. Efter lagring sållas pelletsen och levereras till kund i lösvikt eller säckad.