Bionorrpellets finns som 6 och 8 mm, förpackad i småsäck 16 kg på pall (832 kg) eller i storsäck 600 kg. I stora delar av Sverige levereras också pellets i lösvikt - med bulkbil.

SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard.

 

  • Pelletsen tillverkas av FSC®-certifierat spån. Certifieringen innebär blnd annat att vi åtar oss att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC®. Standarderna omfattar både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter på skogsbruk. Pellets för dig som bryr dig om skogen helt enkelt.
  • SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus
  • SCAs pellets innehåller endast sågspån från gran och tall, inga tillsatser.
  • Övervägande del av sågspånet till Bionorrpellets kommer från SCAs egen skog, men också från andra kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi har kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.

 

SCAs pellets vs Svensk Standard

Värden SCAs  Bionorrpellets Svensk Standard EN ISO 17225-2
 Diameter: 6 mm / 8 mm  Diameter: 5-9 mm
 Energivärde: minst 4,9 kWh/kg  Energivärde: minst 4,6 kWh/kg
 Volymvikt: ca 640 kg/m3  Volymvikt: 600 kg/m3
 Askhalt: < 0,5 %  Askhalt: < 0,7 %
 Fukthalt: 7 %  Fukthalt: 10 %