Træpiller til dig, der tænker på skoven og miljøet. Når der saves træ fra ansvarsfuldt drevne og grundigt kontrollerede skove, bruger vi resterne, savsmuldet. For hvert fældet træ på SCA's jord plantes der mindst to nye. Når du vælger vores træpiller, kan du være sikker på, at du har truffet et smart og bæredygtigt valg. Du har valgt træpiller med omtanke for vores natur, mennesker og dyr.

Det rigtige valg for dig, der tænker på skoven og miljøet

Vi kontrollerer råstofferne grundigt igennem hele processen – fra skov og sav til de færdige træpiller. Hos SCA plejer vi voresskove ansvarsfuldt og langsigtet med en målsætning om at have mindst lige så meget træ, biologisk mangfoldighed og naturoplevelser i fremtiden, som vi har i dag.

Vores træpiller indeholder kun savsmuld, hvis oprindelse er kendt og godkendt.

Hållbarhetsfilmen pellets

Et bæredygtigt liv

Et bæredygtigt liv

Hvad vil du forandre? Det kan starte med en lille træpille.

Kontakt os!

Der fældes ikke skov alene til fremstilling af træpillerSCA driver skovbrug for at producere tømmer. Træ, der ikke er egnet til trævarer, bliver anvendt til papir, papirmasse eller bioenergi i et særdeles effektivt system, hvor alle træets dele bliver brugt.

Træpiller fremstilles af restprodukter fra skovindustrien,savsmuld fra gran og fyr.

Produktfakta SCA Pellets

SCA Pellets overgår værdierne i den svenske klasse 1-standard og den europæiske standard. Vi kontrollerer også hele råvarekæden. Fra det miljøvenlige skovbrug til savsmuldet ved saven. Vores træpiller har et højt energiindhold (4,9 MWh/ton) og en ensartet kvalitet – meget kvalitet pr. ton helt enkelt.

Fakta

 

 

Skogmiljö.