Genom att välja ett av följande alternativ kan du begränsa vilken information du vill ha av oss eller helt välja bort den.

Alternativ 1:
Jag vill inte ha reklam eller erbjudanden från SCA Pellets.

Alternativ 2:
Jag vill inte ha någon information alls från SCA Pellets.
Det vill säga, vi meddelar dig t ex inte om sista beställningsdag före jul, tillfälliga leveransanhopningar, ändrade öppettider...

Klicka på länken om du vill ha information om våra allmänna villkor och GDPR, innan du gör ditt val nedan. Du kan när som helst ändra ditt val genom att kontakta Kundtjänst.

Allmänna villkor och GDPR

Jag avsäger mig reklam / information

Välj hur du vill begränsa information från oss.