SCA Pellets - Värmepellets


Småsäckar värmepellets
Säcken sorteras som plast.
Vi övergår till säckar med 35% återvunnen plast. Produktionsstart november 2021.

Storsäck värmepellets
Storsäckarna sorteras som plast.


Sträckfilmen
Plasten som viras runt våra pallar är återvinningsbar och sorteras som plast.

 

Lastpallar
Engångspallar av obehandlat trä används vid alla våra säckningsanläggningar. Sorteras som grovavfall, trä på återvinningscentralen, om du inte hittar något annat användningsområde för pallen...

 

SCA Stallpellets - strö

 

Papperssäck
Säckarna är tillverkade av starkt kraftpapper som belagts med ett tunt skikt av polyeten på varje sida för att skydda innehållet från fukt.

Förpackningen består till 70 % av papper som är tillverkat av förnybara råvaror, dvs skog som kommer att växa upp igen för kommande generationer. 

De tomma säckarna lämnas i pappersinsamlingen (pappersförpackningar) och kan återvinnas som både ny råvara och energi.

 

Sträckfilmen
Plasten som viras runt våra pallar är återvinningsbar och sorteras som plast.


Lastpallar
Engångspallar av obehandlat trä används vid alla våra säckningsanläggningar. Sorteras som grovavfall, trä på återvinningscentralen, om du inte hittar något annat användningsområde för pallen...

Använt strö
Efter användandet som strö har Stallpellets återgått till sågspån. Sågspån går utmärkt att lägga i komposten. Se dock till att blanda om och syresätta komposten ofta så att den inte blir för kompakt. Har man ingen kompost brukar man kunna lämna spånet som brännbart avfall, du bör dock kontrollera vad som gäller i din kommun. Har du Stallpellets till hästen, så kan du lägga spånet på gödselstacken såklart.

 

Ett bra val

När du valt SCAs pellets kan du känna dig trygg med att du gjort ett bra och hållbart val.

Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag.

Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung. Vår produktion sker dessutom nästan uteslutande med hållbar energi.

Om SCA Pellets
rycksaker som trycks på papper från SCA Ortviken. OBS! Bilden visar inte SCA-anställda.

Informationsmaterial
Välkommen att ladda ner våra broschyrer! Här kan du se filmer om våra produkter och användare och hitta vägar till sociala media.

Hos Rebecca Hallberg Fischer

Frågor och svar
Hur mockar man? Hur mycket ska man vattna? Är det skillnad på Stallpellets och vanlig eldningspellets? Blir det inte väldigt torrt och dammigt på sommaren?

Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.