Fråga

Växande skogar binder koldioxid

Svar

SCAs skogar växer snabbare än vad de avverkas. Det innebär i sin tur att mängden koldioxid som binds i skogarna ökar.