Fråga

Total klimatnytta

Svar

Totalt sett är SCAs verksamhet klimatpositiv. Det innebär att mängden växthusgaser i atmosfären minskar.