Fråga

Skogsråvara ersätter fossila material

Svar

Produkter från skogen ersätter ofta fossilbaserade alternativ, till exempel olja. När kol som används för att skapa fossila material stannar kvar i marken besparas också atmosfären från utsläpp.