Fråga

Nästan en fossilfri värdekedja

Svar

SCAs egen tillverkning är nästan helt fossilfri. Våra transporter kräver dock fortfarande fossila bränslen, vilket vi ständigt arbetar för att minska.