"Tycker man om naturen är det dumt att förstöra den". Se filmen om Lena och Nils som valt en hållbar livsstil. Alla har inte samma möjligheter, men alla kan göra något för att förändra.

SCA-NILS_LENA-8.jpg

När man tycker om naturen

Med skogens kraft bidrar vi till ett fossilfritt samhälle

 

Hållbarhet är självklart i vårt sätt att arbeta. Vi sköter våra skogar ansvarsfullt och långsiktigt.  Målet är att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har idag.

 

Skogen är ursprunget till våra produkter. En förnybar råvara som vi byggt en effektiv värdekedja runt. Tack vare bioenergin som vi har från skogen är våra industriprocesser fossilfria till 95 procent idag. Vårt mål är att de ska bli helt fossilfria.

När vi avverkar skog tar vi tillvara hela trädet. En del av trädet omvandlar våra sågverk till trävaror, annat blir till exempel massa vid våra fabriker. Övrigt blir bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara sågspånet och förädlar det till pellets. Vi avverkar alltså inga träd enbart för att producera pellets.

Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Det betyder att när du eldar med pellets släpps det inte ut mer koldioxid i atmosfären än vad trädet tog upp under sin livstid. Du bidrar alltså inte till växthuseffekten.

SCAs pellets är också en klimatsmart produkt, eftersom tillverkningen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Vid pelletsfabriken i Härnösand drivs spåntorken med bioenergi. Elen som används i våra pelletsfabriker i Härnösand och Stugun kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Pelletsfabriken i Härnösand levererar dessutom restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. I Luleå är pelletsfabriken ihopkopplad med SSAB och i torkningsprocessen används en del av SSABs lokala energiöverskott, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan.

Vår tid behöver förändring och dig som har kraften att åstadkomma den.
Vi har kommit en bit på väg i vårt arbete för ett fossilfritt samhälle. Men vårt arbete för minskad klimatpåverkan och begränsad global uppvärmning pågår ständigt. Vi hoppas att du också vill bidra genom att göra hållbara val i din vardag.

 

Vår värdekedja
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

Värdekedja

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid
Att begränsa den global uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Till Hållbarhet

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Till startsidan för pellets