Pellets är ett klimatneutralt bränsle eftersom det vid förbränning släpper ut samma mängd koldioxid som det växande trädet en gång tog upp från luften. Som pelletseldare bidrar du till ett hållbart samhälle.

Att elda med pellets

Eldning med pellets är idag nästan helt automatiserad. Dock behöver man aska ur, göra rent och fylla på pellets. Hur mycket skötsel och underhåll anläggningen kräver beror på vilken lösning man har.

Pellets har ett högre energiinnehåll än till exempel ved och skall därför eldas i speciella pannor, brännare och kaminer. Du kan värma din fastighet med pelletsbrännare eller pelletskamin.

Pelletsbrännare monteras på en befintlig panna – oljepanna, vedpanna eller kombipanna.

Pelletskamin kan beroende på effekt, byggnadens yta och planlösning, ersätta 50–80% av din uppvärmning. Idag finns även kaminer som inte kräver skorstensinstallation – bara du monterar den mot en yttervägg.

Byter du från elvärme till pellets minskar koldioxidutsläppen med cirka 50 gånger.

Byter du från olja till pellets minskar utsläppen med cirka 170 gånger.

Pellets – effektivare vedeldning

Pellets är färdig vara med låg fukthalt och högt energivärde – ger bättre förbränning och lägre utsläpp än vedeldning. Pellets brinner lugnt och effektivt – påfyllning kan ske med automatik. Mindre arbetsinsats, mindre lagringsutrymme än ved – ingen torktid.

Förvaring av pellets

Förvara pellets väl skyddad från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag. Placera den till exempel på pall. Var dock uppmärksam på kondens. Blir pelletsen blöt faller den sönder/återgår till spån.

Pellets har en uppsugningsförmåga på tre gånger sin egen vikt. Därför har pellets också med fördel andra användningsområden, till exempel som strö i komposter, torrtoaletter och kattlådor.

Användningsområden pellets

Förutom högt energiinnehåll har pellets en uppsugningsförmåga på upp till 3 ggr sin egen vikt, vilket gör att pellets lämpar sig till fler användningsområden än uppvärmning. Bland annat som kattpellets - istället för kattsand - och för att optimera komposteringsprocessen. Vi har också utvecklat en speciell pellets anpassad för hästhållning - Stallpellets.

Stallpellets är pellets speciellt utvecklad för hästhållning. Stallpellets vattnas, sväller 3-4 gånger sin egen volym och återgår till sågspån som bildar en mjuk, stabil spånbädd med en fukthalt du själv kan styra. Du kan spara tid, plats och pengar!

Pellets till komposten mm

Genom att kompostera kan du nästan halvera din sopmängd. Eftersom det också minskar soptransporterna sparar du energi och användningen av fossila bränslen minskar. Du får också fin näring till växter i krukan och trädgården.

I en kompost bryter olika typer av svampar och bakterier ner det organiska avfallet till vatten och olika näringsämnen. För att processen ska fungera krävs tillgång till syre, kol och kväve. För varje del kväve behövs ca 30 delar kol. Grönt avfall och matavfall är mycket kväverikt. Därför behöver kol tillsättas.

Genom att tillsätta träpellets eller sågspån tillförs kol i den form som krävs vid kompostering. Det är också viktigt att komposten hålls lucker och inte blir för blöt - även där är pellets ett hjälpmedel.

Pellets används också i en del torr-toaletter.

 

 

 

 

Slang med pellets

Mottagning av bulkleverans

För att ge dig bästa service och kvalitet på pelletsleveranserna samlar vi information om ditt leveransställe, vägbeskrivning, nödvändig slanglängd, förrådsstorlek, om leverans kan ske från släp samt samtliga telefonnummer där du kan tänkas nås. Denna information skrivs alltid ut på följesedeln som är chaufförens underlag vid leverans.


Bulkbil

Väger fullt lastad cirka 25 ton, inklusive släp cirka 60 ton.

Bredd: 2,6 meter
Längd: Dragbil 10 meter, släp 14 meter
Lastar: Dragbil 13 ton, släp 25 ton
Höjd: 4 meter
Utstickande grenar och liknande kan vara ett stort hinder för en bulkbil. Se våra allmänna villkor.
Slang: Bör inte vara mer än 10 meter för att inte få ett stort slitage på pelletsen. Vid längre blåsavstånd går det utmärkt att lägga ut rör permanent eller tillfälligt när blåsning skall ske. Det kan vara så kallade bevattningsrör eller andra 4 tums metallrör med godstjocklek på minst 1,5 mm. Plaströr får ej användas då dessa blir statiska och kan orsaka explosion
Funktion/Hjälpluft: Pelletskrukan trycksätts med luft för att kunna blåsa ut innehållet. Hjälpluft används för att transportera materialet, ju längre eller högre, desto mer luft.

Bulkkoppling

Vid mottagning av bulkleverans måste en 4 tums bulkkoppling finnas, fast monterad. Se placering av bulkkoppling nedan, under "Bygga eget förråd/inblåsningrör".

Bygga eget förråd

Det finns flera olika varianter på färdiga pelletsförråd/silos på marknaden. Passar inte någon av dessa så kan din installatör säkert tipsa om flera bekväma lösningar. Tänker du bygga ett eget pelletsförråd är det bra att veta att olika byggnader har olika förutsättningar. De kan variera beroende på den yta man kan avvara för ett pelletsförråd, hur förrådet blir placerat i förhållande till pannan, bulkkoppling mm. Detta gör att de tips och råd vi samlat nedan endast kan ses som generella.

Förrådsstorlek
Förrådet bör vara minst 6–7 m3 för att rymma 3 ton och lämna utrymme för buffert innan nästa beställning. Varje ton kräver 1,6 m3 utrymme, men förrådet blir aldrig helt fullt på grund av den "topp" som bildas vid fyllning. Rekommenderad förrådslängd 3 meter. Någon slags synglas är att rekommendera. Inspektionsluckan skall sitta högt och vara öppningsbar.

Bottenskruv
Bottenskruven är en känslig punkt, följ noga leverantörens anvisningar. Skruven måste ligga under de sluttande planens nedersta del för att pelletsen ska rinna in i skruven och inte bli stående på kanten.
Är bottenskruven av typen flexskruv och har flera intag är de en fördel om man öppnar intagen en åt gången.

Material
Vid höjder på cirka 2 meter och bredder på upp till 2,5 meter räcker normalt regling på 60 cm med 2x4 tum (45x95 mm) med en plywood eller spånplatta. Rasvinkelns material bör vara hållfast och med låg friktion, ex formplywood. Rasvinkeln bör ha en lutning på 45 grader eller mer.

Dämpa
Ett sätt att bromsa farten vid inblåsning är en tung upphängd gummimatta på avståndet 30-40 cm från motsatt vägg, då kan strålen slå mot denna. Är förrådets djup endast ca 2-2,5 meter bör man kombinera dämpduken med en inblåsningsdämpare. En diameterökning på inblåsningsdämparen gör att luften kan expandera och på så sätt minskas hastigheten på pelletsen. För att fylla förråd djupare än 3 meter kan man använda en plåt alternativ utplattad hängränna som avslutas efter 2/3 av förrådets djup, på så sätt kommer även pelletsen in i bakre delen av förrådet.

Inblåsningsrör
4 tums bulkkoppling används. Runt bulkkopplingen skall det finnas ett fritt utrymme på minst 10 cm kring kopplingen. Vid lodrätt montering monteras bulkkopplingen mellan 0,8-1,5 meter ovan mark. Vid vågrätt montering är även där max höjd 1,5 meter, min höjd ca: 0,1 meter. Inblåsningsrörets delar får under inga omständigheter vara tillverkade av plast pga. explosionsrisk. Skarvar man inblåsningsröret är det viktigt att skarvarna är släta. Behöver man böjar på inblåsningsröret är det en fördel om de har lång radie. Är förrådet rektangulärt bör inblåsningsröret monteras på ena kortsidan för att på så sätt få bäst fyllnadsgrad och bäst kvalitet eftersom pelletsen kan färdas den längsta sträckan innan den träffar dämpduk, eller vägg.

Avluftning
Avluftningen ska sitta så att den inte blir överfylld och ha en diameter på 200 mm eller motsvarande area. För att minimera överfyllnadsrisken skall frånluften monteras på samma sida som bulkkopplingen och höjdmässigt sitta ovanför. Avluftningsröret byggs så att röret alltid avslutas utanför huset, för att på så sätt minimera risken för övertryck i byggnaden. Större avluftning ger mindre belastning på förrådet vid påfyllning och minskar risken för att damm tränger ut genom förrådets skarvar. Vid inblåsning där luften har svårt att komma ut tillräckligt lätt bildas ett övertryck i förrådet. 0,1 kilos tryck (0,1 bar) motsvarar 1 tons tryck per kvadratmeter vägg. Bilens kruka kan vara 6–12m3, vilket är den luftmängd som på mycket kort tid kan komma in i ditt förråd när pelletsen är slut i krukan.

Nät, galler eller liknande minskar frånluftens area och bör inte vara monterat.

Av arbetsmiljöskäl är det viktigt att avluftningen inte sitter så till att utgående luft/partiklar blåses på lossande chaufför. Sitter avluftningen bredvid bulkkopplingen – sätt på en "böj" så utblåset/avluftningen riktas från bulkkopplingen, neråt om plats finns, alternativt åt sidan.

Tätning och elektriska installationer
Använd rikligt med silikon eller liknande för att täta fogar och skarvar för att förhindra spridning av damm. Elektriska installationer i förrådet rekommenderas inte. Går det inte att undvika bör de utföras av behörig elektriker. Kabelgenomgångar och liknande måste kontrolleras och eventuellt tätas så att damm inte kommer in i elskåp via kabelrör.

Ventilation
Har du ditt pelletsförråd i anslutning till bostaden bör du säkerställa att pelletsförrådet avluftas så att luften ej passerar genom bostadsutrymmen. Man bör vid byggnationen av pelletsförrådet även tänka på att man skall ha möjlighet att vädra det innan man av någon anledning skall gå in i det.

Observera att informationen ej får ses som bygginstruktion utan endast som tips och råd.

Viktigt om ventilation och skötsel av pelletsförråd

Skötselrekommendationer pelletsförråd - Pelletsförbundet

 

  

Värmeloggs

Värmeloggs är ett bekvämt alternativ till ved.

Koncentrerad energi tillverkad av sågspån och kutterspån. 10 kg per paket. Miljövänlig energi för eldning i vedspis, vedpanna, kakelugn och braskamin.

Elda med värmeloggs
Värmeloggs har ett högt energiinnehåll så elda försiktigt tills du vet hur din utrustning reagerar. Följ alltid utrustningstillverkarens anvisningar.

Tänd så här
Lättast är att lägga loggs på glödbädd. I övrigt är det som att tända ved: använd stickor, papper, tändved eller liknande som får ta sig ordentligt innan loggsen läggs på.

Energiinnehåll ca 4,7 kWh/kg
Torrhalt 90 %
Askhalt 0,5 %
Förvaras torrt!

Byta till pellets

Att elda med pellets är enklare än man tror. För att värma ditt hus med pellets behöver du en pelletsbrännare, en pelletspanna eller en pelletskamin.

Valet beror på vilken uppvärmning du har idag och skicket på utrustningen. Kontakta energirådgivaren i din kommun för tips om bästa installation för ditt hus och ta kontakt med duktiga installatörer. Läs mer om pellets och pelletseldning på pelletsforbundet.se
När installationen är klar levererar vi pellets hem till dig. Du kan välja att få pellets levererad med bulkbil (lösvikt) eller paketerad i säckar. Små och stora säckar köper du i första hand via våra återförsäljare.