Du kan lita på oss - med 25 års erfarenhet av pelletstillverkning vet vi vad som krävs.

 

Kampanj på Bionorrpellets!

 

 

 

Produktinformation

6 mm Bionorrpellets har Energimyndigheten tidigare utsett till bäst i klassen. Bionorrpellets 8 mm testades 2015 av Råd&Rön och av nio fabrikat blev den Bäst i test*.

 

Bionorrpellets är ett av de varumärken inom villapellets som växt mest de senaste åren. Samtidigt har flera tillverkare valt att minska sin produktion och sin service. Till följd av den ökade efterfrågan på SCAs kvalitetspellets tillverkas idag SCAs pellets vid flera anläggningar, för att trygga försörjningen för fler kunder. Tack vare spridda produktionsenheter gynnas miljön genom minskade transportsträckor eftersom leverans till kund sker från närmaste produktionsenhet. SCAs pellets säljs idag under varumärkena Bionorr och Bioenergi.

*2015 testade Råd & Rön 8 mm Bionorrpellets tillverkad i Härnösand och den blev utsedd till Bäst i test.
Vi garanterar likvärdiga egenskaper för all pellets som säljs i SCAs varumärken.
SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Pelletsen tillverkas av FSC-certifierat spån. SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus.

Bionorrpellets
6mm & 8mm
Att jämföra med
SS-EN ISO 17225-2
Diameter: 6 mm / 8 mm Diameter: 5-9 mm
Energivärde: min 4,9 kWh/kg Energivärde: min 4,6 kWh/kg
Volymvikt: ca 640 kg/m3 Volymvikt: 600 kg/m3
Askhalt: < 0,5 % Askhalt: < 0,7 % 
Fukthalt: 7 % Fukthalt: 10 %
All säckad pellets är FSC®-certifierad.  
Råvaran är sågspån från gran och tall.  
*1996 Forest Stewardship Council A.C.  

Miljö

Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären.

Bionorrpellets är dessutom klimatsmart, eftersom produktionen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand.
Transporterna optimeras med syftet att minimera miljöpåverkan.

Vindkraft. Windmill. Förnybar energi.

 

Råvara
Övervägande del av sågspånet till Bionorrpellets kommer från SCAs egen skog, men också från andra kontrollerade skogar i norra Sverige.Det är viktigt för oss att ha kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen. Att vi har hela råvarukedjan inom SCA är en stor fördel för våra kunder.

Pris och beställning

Säckade produkter köper du med fördel hos våra återförsäljare. De erbjuder både enstaka säckar och större leveranser.

Köper du minst 2 pallar eller 3 storsäckar kan du också beställa säckade produkter direkt från fabrik i många områden. Bulkleverans levereras direkt från fabrik.

Återförsäljare 

SCAs pellets finns hos över 250 återförsäljare runt om i Sverige. De flesta erbjuder hemleverans och många kan också hjälpa till med justering av din pelletsanläggning. Kontakta din återförsäljare för information om lokalt pelletserbjudande.


Byta till pellets

Att elda med pellets är enklare än man tror. För att värma ditt hus med pellets behöver du en pelletsbrännare, en pelletspanna eller en pelletskamin.

Valet beror på vilken uppvärmning du har idag och skicket på utrustningen. Kontakta energirådgivaren i din kommun för tips om bästa installation för ditt hus och ta kontakt med duktiga installatörer. Läs mer om pellets och pelletseldning på pelletsforbundet.se
När installationen är klar levererar vi pellets hem till dig. Du kan välja att få pellets levererad med bulkbil (lösvikt) eller paketerad i säckar. Små och stora säckar köper du i första hand via våra återförsäljare.

 

Kontakt

Samuel Israelsson
Teknisk support
Mats Johansson
Säljansvarig pellets region Mitt
Mikael Jansson
Säljansvarig pellets region Syd
Robert Lindbäck
Säljansvarig pellets region Nord och Energilösningar