Stallpellets er et komprimert svenskt sagsponprodukt uten tilsettinger. Produktet bygger opp et mykt, stabilt spondekke i hesteboksen. Fuktigheten kan du selv styre.

Kort om Stallpellets:
• Tilvirket av mykpresset sagspon
• Motvirker liggesår
• Lettmåket og tidsbesparende
• Lett å transportere, lagre og håndtere
• Tilgjengelig året rundt
• Støvfritt etter vanning
• Rent naturprodukt uten tilsettinger
• Høy oppsugingsevne
• Vesentlig reduksjon av avfall

Stallpellets er produsert av SCA Bionorr i Sverige. SCA er også en av de største produsentene av varmepellets i Norden. Varmepellets har et helt annet bruksområde enn Stallpelletsen, som jo er beregnet til dyrehold. Varmepelletsen skal gi energi. Stallpelletsen har derfor en helt annen sammensetting – den skal løse seg lett opp og den skal suge til seg fuktighet. Den er derfor spesielt utviklet med tanke på dyrehold og inneholder pr.dato ca.70% gran og ca.30% furu. Dette fordi gran også inneholder vesentlig mindre harpiksstoffer enn furu.

Forhandlere Norge

SCAs Stallpellets - uppstart och påfyllning

Kontakt

Säljansvarig pellets region Mitt