SCA är en av Europas största biobränsleleverantörer och utvecklar och producerar förnybar energi av skogens resurser.

Vår stora råvarubas samt egen produktion och logistik, ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder långsiktiga och trygga bränsleleveranser. Vi har lång erfarenhet av biobränsle, ett omfattande produktprogram och erbjuder FSC®-certifierade produkter. Vi har kontroll på hela kedjan - från råvara till kund.

Den huvudsakliga marknaden är idag Sverige. Vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter önskemål, avseende t ex fukthalt och fraktionsfördelning. Leveranserna består både av biobränsle från skogen såsom t ex grot, stamvedsflis och torv, och biobränslen från industrin i form av t ex bark, spån, pellets och briketter. Kunderna är enskilda hushåll, industrier samt stora och medelstora värme- och kraftanläggningar.

Vi tillför förnyelsebar energi från ett ansvarsfullt skogsbruk och ett klimatanpassat torvbruk.

2014 uppgick vår leveransvolym till 3 TWh.

KVV I SCAs ägo. Munksunds pappersbruk.

Våra biobränslen

Vårt breda sortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter önskemål. Lång erfarenhet och kontrollerad råvara i kombination med egen produktion och logistik borgar för trygga leveranser.

Pellets from SCA BioNorr, SCA Timber, SCA Forest Products.