Här publicerar vi dokumentation allt eftersom projektet med ett möjligt bioraffinaderi på Östrand fortskrider.