FÖRNYBAR ENERGI

Förnybar energi

Biodrivmedel från svartlut

Anders Hultgren–Chef Bioraffinaderi

SCA satsar 50 miljoner i en pilotanläggning för produktion av förnybar bensin och diesel från svartlut; en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa.Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.Med SCAs egenutvecklade teknologi kan förnybar bensin och diesel i framtiden produceras av restprodukter från skogsindustrin.
– På grund av klimathotet måste fossila drivmedel bytas ut mot förnybara. Med vår nya teknologi kan SCA bidra till att lösa klimatproblemet, säger Anders Hultgren, SCA Energy.

Anläggningen byggs vid SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå och ska tas i drift under första kvartalet 2017.

– Vi utvecklar själva en process för att producera förnybar bensin och diesel från svartlut, säger Anders Hultgren, utvecklingschef vid SCA Energy och ansvarig för biodrivmedelsprojektet.

Svartlut är en restprodukt som produceras i massabrukens kokeri.
– Idag förbränns svartluten för att återvinna kokkemikalier och generera el och ånga. Att producera biodrivmedel från svartlut kan alltså ge massabruken ytterligare intäkter, säger Anders.

Tekniken för att kunna producera biodrivmedel från svartlut har utvecklats av SCA Energy och en hel del laborativt arbete har skett vid SCA R&D Centre .

– Enkelt uttryckt går tekniken ut på att vi härmar naturens egen process. Men det naturen behöver 100 miljoner år på sig för att skapa gör vi direkt av restprodukter från skogsindustrin, säger Anders. Pilotanläggningens kapacitet kommer att bli i storleksordningen ett kilo per timme.

– Slutprodukten blir vanlig bensin och diesel, fast förnybar, så dagens bilar och motorer fungerar likabra med produkten vi gör från svartlut, säger Anders och tillägger:
– Idag produceras huvuddelen av världens bensin och diesel från fossil råolja. I framtiden kommer de förnybara och hållbara alternativen att bli fler.

Energimyndigheten ger ett bidrag på 11 miljoner kronor till den här satsningen. Om produktionen vid pilotanläggningen slår väl ut ser Anders en global marknad öppna sig – både för produkterna och för teknologin.

– Behovet av bensin och diesel finns över hela världen. Fördelen med den teknologi vi utvecklar är att den kan tillämpas på massabruk över hela världen. Biodrivmedel skulle alltså kunna vara lokalproducerat, där det finns massabruk, och produkterna kan även säljas på en global marknad.