SCA vill växa inom förnybar energi och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel.

Bioraffinaderi

En process med att utreda förutsättningar för en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till SCA Östrand har startat.

SCA har investerat 50 miljoner kronor i en pilotanläggning vid Obbola pappersbruk utanför Umeå för produktion av biodrivmedel av svartlut. Denna anläggning är just färdigbyggd och ska nu testa teknik för ändamålet. Östrand är en möjlig lokalisering av ett framtida bioraffinaderi.

Om det blir ett bioraffinaderi på Östrand beror på detaljplaneprocesser, miljöprövningar, vattendom samt vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för biodrivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.

Under projektets gång kommer flera dialogprocesser att ske i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Mer om vårt arbete 

Såg- och kutterspån samt övriga biprodukter blir idag till biobränsle. Vårt mål är att skapa nya lönsamma affärer baserade på tillgångar inom SCA Forest Products. Primärt så inriktar vi oss på att öka värdet på restprodukter från skogen och industrierna.

Öppen innovation, det vill säga samarbeten med externa parter, utgör en viktig del av vårt innovationsarbete. Det är ett resurseffektivt arbetssätt för att leverera ökad kund- och konsumentnytta.

Samarbetspartners inom teknikutveckling söker vi hela tiden. Olika teknologier utvärderas baserat på lönsamhet, marknadspotential, integrationsfördelar, med mera.

Vi söker också efter partners som vill köpa eller distribuera de produkter vi tänker oss producera.

Handlingar

Anmälan om nyhetsbrev

Kontakt

Anders Hultgren, manager R&D Energy, SCA Energy, SCA Forest Products.
Anders Hultgren
Chef Bioraffinaderi
Roger Östlin, SCA Energy.
Roger Östlin
Huvudprojektledare, extern personal