SCA Pellets övergår till 35 procent återvunnen plast i småsäckar för värmepellets. Därmed minskas användningen av ny plast med runt 60 ton varje år.

– Nu har vi ett delvis återvunnet material som fungerar i våra säckningsanläggningar för värmepellets, säger Per-Arne Persson, fabrikschef på SCA Bionorr i Härnösand. Det innebär att vi minskar vår förbrukning av ny plast med nästan 60 ton årligen och därmed minskar också vår klimatpåverkan.

SCAs djurströ Stallpellets säckas sedan flera år tillbaka i en belagd papperssäck som endast innehåller 27 procent plast.

 

Fördelar med återvunnen plast

  • Plast som återvinns medför besparing av olja.
  • Att använda återvunnen plast som råvara i stället för jungfruligt material minskar koldioxidutsläppen med 37 procent.
  • Materialåtervinning till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.

 

Publicerad 2021-11-24