Vi byter namn på vår värmepellets för att göra det tydligt var den kommer ifrån. Bionorrpellets blir alltså SCA Pellets.

SCA är en av Sveriges största och mest erfarna pelletstillverkare.
I över 25 år har vi tillverkat miljövänlig pellets av noggrant kontrollerad råvara, till stor del från SCAs egen skog.

Inom SCA tar vi tillvara varje del av trädet. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa.
Av sågspånet, en restprodukt från sågen, tillverkar vi en energirik pellets med jämn och hög kvalitet som kan eldas i både kaminer, villabrännare och värmeverk.

Träpellets ingår i naturens kretslopp och tillför ingen ny koldioxid till atmosfären. I vår pelletsproduktion använder vi nästan uteslutande hållbar energi, bl a bioenergi, vindkraft och energiöverskott från lokala industrier. SCA Pellets är alltså både en klimatneutral och klimatsmart produkt. 

Under 2019 kommer båda produktvarumärkena synas i handeln.
Två varumärken, samma pellets.

 

Härnösand den 13 december 2018   

Publicerad 2018-12-13

Binorr vs SCA