Under juli månad producerades 19 814 ton pellets på BioNorr i Härnösand. Fjolårets rekord slogs därmed med 744 ton. Dessutom har processen blivit energieffektivare.

Flera delar har bidragit till det nya rekordet, processutrustningen har förnyats och effektiviserat pelletsproduktionen. Under våren genomfördes också ett stort upprustningsprojekt på den äldre produktionslinjen då bland annat en ny bränslekvarn blev monterad, rökgaskylaren byttes ut och rökgaskanalerna modifierades. En orsak till framgången är också den torra sommaren som har medfört att råvaran hållit låg fukthalt redan vid inmatningen i fabriken.

– Alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb, säger produktionschef Per-Arne Persson. Vi lyckades också den 14 juli slå dygnsrekordet, och det nya rekordet ligger nu på 734 producerade ton pellets på ett dygn.

Publicerad 2018-08-30

SCA är en av Sveriges största pelletstillverkare. SCAs pellets för energiproduktion tillverkas som 6 och 8 mm. Bionorrs tillverkning finns på tre orter, Härnösand, Luleå och Stugun. Råvara är sågspån från gran och tall som, till största delen, levereras från SCAs egna sågverk Tunadal och Bollsta.

 

Pelletsmatris