Att vedeldning är lika farligt som avgaser och kan leda till bland annat demens har media rapporterat om den senaste tiden. Det är inte veden som är farlig utan det handlar om hur man eldar och i vilken anläggning. Skillnaderna är stora på gammal och modern vedpanneteknik. Som pelletsanvändare eldar du också trä, men på ett helt annat sätt och med mindre hälso- och miljöpåverkan.

Vid eldning av trä avgår bland annat OGC som är luftvägsretande och cancerframkallande. Forskning visar nu att vedeldning kan orsaka astma samt öka risk för hjärtkärlsjukdomar och demens. Det beror dock mycket på vilken vedanläggning du har. Läs mer här.

Pellets är också trä, men det är skillnad på pelletseldning och vedeldning

Jämför man emissionsfaktorerna i Boverkets rapport, framgår att pelletseldning har OGC-utsläpp med snittvärde på 13 och av Boverket ej godkänd vedpanna har värdet 6680. Pelletseldning generellt skulle enligt det exemplet avge 0,2 % OGC jämfört med de vedpannor som avger mest. Och mindre än hälften av vad de bästa ekodesignade vedpannorna avger.

Pellets är också trä, men skillnaden ligger i att pellets är en färdigtorkad produkt som har samma energivärde under hela eldningen. När bränslets egenskaper är desamma hela tiden kan anläggningen trimmas in för bästa förbränning (ge mest energi) samt minsta möjliga utsläpp.

Hur bra man lyckas med vedelning beror på hur man eldar, vad man eldar samt anläggningens ålder/förbränningsteknik.
Med pellets behöver du inte fundera på det…

 

Förnybar Energi
Härnösand 15 juni 2018

Publicerad 2018-06-15