SCA inleder samråd med berörda myndigheter för att utreda villkoren för ett eventuellt bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå.

SCA har investerat 50 miljoner kronor i en pilotanläggning vid Obbola pappersbruk utanför Umeå för produktion av biodrivmedel av svartlut. Denna anläggning är just färdigbyggd och ska nu testa teknik för ändamålet. Östrand är en möjlig lokalisering av en möjlig investering i framtiden. Inga beslut är tagna.

- Miljövillkor och vattendom är delar av det underlag vi behöver för att kunna värdera en eventuell investering, säger Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar energi. Vi vet dessutom att villkorsprocesser tar lång tid i anspråk och vi behöver därför vara ute i god tid, långt innan några beslut kan fattas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA Forest Products, tel 060-19 34 98

Publicerad 2017-05-22