SCA satsar 50 MSEK i en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier från svartlut. Anläggningen byggs vid SCAs förpackningspappersbruk Obbola utanför Umeå.

Pilotanläggningen kommer att använda svartlut, en biprodukt av fabrikens produktion av sulfatmassa, som råvara för produktion av ligninolja och vidare förädling till biodrivmedel och kemikalier.

- Det här är en pilotanläggning där vi ska testa processens potential och utvärdera tekniken, säger Mikael Källgren, vd i SCA Energy. Vi ser dock stor potential i möjligheterna att kunna producera biodrivmedel som kan ersätta diesel eller bensin i vanliga fordon.

Projektet har beviljats 11 MSEK i bidrag från Energimyndigheten. Anläggningen kommer att byggas under 2016 och väntas vara i drift 2017.

Publicerad 2016-02-12

Kontakt