Pellets från skogen av el från vinden. Sedan 1 november köper SCA BioNorr el från SCAs vindpark Björkhöjden, både till pelletsproduktionen i Härnösand och Stugun.

SCA BioNorr producerar miljövänlig pellets av spån, till största delen från SCAs egen skog, med vind-el genererad på SCAs egen mark.

Inhemsk. Hållbart. Klimatsmart.

Publicerad 2015-11-25

Kontakt