• Rekordstor pelletsproduktion

  Under juli månad producerades 19 814 ton pellets på BioNorr i Härnösand. Fjolårets rekord slogs därmed med 744 ton. Dessutom har processen blivit energieffektivare.

  0
 • Hälsa och miljö - ved respektive pellets

  Att vedeldning är lika farligt som avgaser och kan leda till bland annat demens har media rapporterat om den senaste tiden. Det är inte veden som är farlig utan det handlar om hur man eldar och i vilken anläggning. Skillnaderna är stora på gammal och modern vedpanneteknik. Som pelletsanvändare eldar du också trä, men på ett helt annat sätt och med mindre hälso- och miljöpåverkan.

  0
 • St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

  Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ingår partnerskap för storskalig produktion av förnybara drivmedel av tallolja. Produktionen planeras att ske vid St1s raffinaderi i Göteborg.

  0 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till samråd

  SCA Biorefinery Östrand AB bjuder in till samråd gällande ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett nytt bioraffinaderi inom Östrands industriområde, Timrå kommun.

  0
 • SCA inleder samråd om Östrands Bioraffinaderi

  SCA inleder samråd med berörda myndigheter för att utreda villkoren för ett eventuellt bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå.

  0 Energi, Pressmeddelanden