Julia Mellåker, Förnybar energi.
Namn

Julia Mellåker

Titel

Driftledare

Telefon

060-19 32 25

Mobil

073-0584803

Adress

851 88 Sundsvall

Plats

Tunadals sågverk