Namn

Göran Edman

Titel

Driftledare

Telefon

090-71 83 27

Mobil

070-329 93 03

Adress

904 02 Umeå

Plats

Håken Gullesons väg 18