Louise Sunnälv Persson, Förnybar energi.
Namn

Louise Sunnälv Persson

Titel

Driftledare

Telefon

060-193230

Mobil

073-0332102

Adress

851 88 Sundsvall

Plats

Tunadals sågverk