Mats Johansson, återförsäljare, SCA BioNorr, SCA Timber, SCA Forest Products.
Namn

Mats Johansson

Titel

Säljare region Mitt

Telefon

0611-150 82

Mobil

+46 (0)70 633 22 04