Ved, el eller pellets?

  • Artikel

Pelletskamin, i kombination med el, är det billigaste alternativet i jämförelse med el och ved. Ved är billigt, men hur mycket kan du elda under ett dygn? Vill man ha värme nattetid och inte nerkylt när man kommer hem från jobbet så behövs mycket komplement till veden. En termostatstyrd pelletskamin matar bränsle automatiskt dygnet runt och ger ungefär 5 kW - hälften av dygnsbehovet i vårt exempel.

Vårt exempel visar behov av 240 kWh per dygn - en vinterdag mitt i arbetsveckan.

El pellets ved eldningsfrekvens

Effektbehov ved el pellets

El

För att få ut 240 kWh behövs 252,6 kWh på grund av 95 % verkningsgrad på elpanna. Vi har räknat på rörligt pris i januari 2023 (Hemab), inklusive överföringsavgift, men exklusive abonnemangs- och årsavgifter. Skatt och moms är inkluderat. 

Läs mer om hur elpriset är uppbyggt här


Pelletskamin

Pelletskamin fylls på

En vinterdag med behov av 10 kW per timme kan en genomsnittlig pelletskamin ge 5 kW hela dygnet. Vi har räknat in verkningsgraden för pelletskamin, vilket innebär att det behövs pellets motsvarande 5,56 kW/h för att få ut 5 kW i bostaden. 5,56 kW x 24 h = 133,33 kWh pellets.


Exemplet avser pellets på pall, SCA-pris i januari 2023, inklusive frakt och moms. Tillagt i priset per kWh är också kostnaden av en sotning (eldning av 3 pallar). Resterande 5 kW täcks i exemplet upp av el, verkningsgrad 95% vilket innebär behov av 5,26 kW/h x 24 h.


Mer om verkningsgrad

Ved

MSB uppmanar att elda max tre kilo ved per timme, annars riskeras överhettning. Man bör också låta kaminen svalna lika länge som man eldat i den.

Vi har i vedexemplet utgått från att man jobbar dagtid och inte eldar då eller på natten samt följer MSBs rekommendation. Vi räknade därför på tre brasor björkved med fukthalt 20%, kl. 06-08, 17-19 och 21-23. Ju mer man kan elda, desto mindre el behövs såklart och priset sjunker. Även här har vi räknat in verkningsgraden.

Exemplet är räknat på 950 kr/vedsäck (1 kubikmeter löst mått).

MSB - elda i kamin

Verkningsgrad, energivärden och uträkningar

Läs mer om hur vi räknat.

Energivärden och uträkningar för våra exempel

Mysfaktor eller enkelhet? Eller både och.

Pelletskamin

Vedkamin