Pilotanläggningen kommer att använda svartlut, en biprodukt av fabrikens produktion av sulfatmassa, som råvara för produktion av ligninolja och vidare förädling till biodrivmedel och kemikalier.

- Det här är en pilotanläggning där vi ska testa processens potential och utvärdera tekniken, säger Mikael Källgren, vd i SCA Energy. Vi ser dock stor potential i möjligheterna att kunna producera biodrivmedel som kan ersätta diesel eller bensin i vanliga fordon.

Projektet har beviljats 11 MSEK i bidrag från Energimyndigheten. Anläggningen kommer att byggas under 2016 och väntas vara i drift 2017.