SCA BioNorr producerar miljövänlig pellets av spån, till största delen från SCAs egen skog, med vind-el genererad på SCAs egen mark.

Inhemsk. Hållbart. Klimatsmart.