• Inbjudan till samråd

  SCA Biorefinery Östrand AB bjuder in till samråd gällande ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken till anläggande och drift av ett nytt bioraffinaderi inom Östrands industriområde, Timrå kommun.

  Nyhet 05:00
 • SCA inleder samråd om Östrands Bioraffinaderi

  SCA inleder samråd med berörda myndigheter för att utreda villkoren för ett eventuellt bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå.

  Nyhet 08:40
 • SCA investerar i biodrivmedel från svartlut

  SCA satsar 50 MSEK i en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier från svartlut. Anläggningen byggs vid SCAs förpackningspappersbruk Obbola utanför Umeå.

  Nyhet 10:31
 • Energi på naturens vis

  Pellets från skogen av el från vinden. Sedan 1 november köper SCA BioNorr el från SCAs vindpark Björkhöjden, både till pelletsproduktionen i Härnösand och Stugun.

  Nyhet 13:03