Besöka Obbola pappersbruk

Vill Du besöka oss?

Till våra besökare

Under projekttiden (2019 - 2023) har vi begränsade möjligheter att ta emot studiebesök.

Förfrågan om andra typer av besök kan göras på obbola@sca.com.