Visste du att vi odlar 100 miljoner trädplantor varje år? Stora kvantiteter som inte betyder så mycket om inte kvaliteten är god. Vi väljer våra fröer från noga utvalda plantage, och vi granskar varje litet frö innan plantering för att säkerställa att de lever upp till våra krav.

 

Frön behöver näring för att växa och bli till starka och friska träd. På plantskolan odlar vi våra frön i torv, en mer förutsägbar kvalitet än jord. Vi försöker dessutom efterlikna naturen i så stor utsträckning som möjligt. Om det till exempel inte finns tillräckligt med snö använder vi en snömaskin för att skydda plantorna mot frost.

Nyfiken? Läs mer om våra plantskolor här.