Växande träd kommer att hjälpa oss bromsa klimatförändringarna

  • Nyhet

SCAs växande skog bidrar till att ta upp koldioxid från atmosfären, en avgörande faktor för att nå de klimatmål som FN har satt upp.

Växande träd binder som mest koldioxid och absorptionshastigheten sjunker i de senare stadierna av dess livslängd. Trädet blir neutralt i klimatbidrag efter cirka 80 år, vilket är då vi normalt skördar för att ge plats för ny tillväxt.

Skogen växer ständigt, och dess förnybara kraft kommer aldrig att ta slut om den sköts och vårdas på rätt sätt. För varje träd vi skördar planteras minst två nya. I slutändan är det tack vare frodiga skogar och förnybara produkter som vi kan lämna fossilt kol i marken.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg