Som du säkert vet handlar det inte alltid om vem du lägger till när du ska bygga ett vinnande team. Ibland handlar det om vem du tar bort. Detsamma gäller för en stark, hälsosam och hållbar skog.

Det är därför vi försiktigt tunnar ut våra skogar och minskar bråte samtidigt som vi lämnar skyddsområden orörda. Detta minskar inte bara konkurrensen mellan träden om solljus, fukt och näringsämnen. Det gör det också möjligt för oss att bevara en mångfald av växtliv. Vilket innebär att alla typer av vilda djur kan kalla våra skogar hem.