Timmerbilen mot ett fossilfritt samhälle

  • Nyhet

Vi strävar efter att minska alla fossila utsläpp – från skötseln av våra skogar till transporten av produkter till våra kunder. I år tar vi ytterligare ett steg mot det målet när SCA och Scania tillsammans har utvecklat den första eltimmerbilen med en kapacitet att bära 80 ton. Ett bidrag till innovativa och hållbara lösningar.

Bara genom att bara köra en eltimmerbil med virke till pappersbruket i Obbola, i Västerbotten, kan vi förhindra 55 000 kg koldioxidutsläpp varje år.

Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. SCAs elvägtransporter är en viktig del i arbetet med att minska miljöpåverkan – definitivt rätt väg mot ett fossilfritt samhälle.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg