SCA's växande skogar binder koldioxid

  • Nyhet

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning. Växande träd binder koldioxid från atmosfären och ger oss förnybara råvaror från vilka vi tillverkar produkter som kan ersätta de med ett högre koldioxidavtryck.

När mogna träd skördas ersätts de av nya, kraftigt växande träd, och vi kan hålla fossilt kol i marken.

Den kombinerade klimatnyttan av SCAs växande skogar och förnybara produkter som ersätter fossila, uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige.

Som Europas största privata skogsägare är vi stolta över vårt bidrag till kampen mot klimatförändringar och till ett mer hållbart samhälle.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg