Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning. Växande träd binder koldioxid från atmosfären och ger oss förnybara råvaror från vilka vi tillverkar produkter som kan ersätta de med ett högre koldioxidavtryck. När mogna träd skördas ersätts de av nya, kraftigt växande träd, och vi kan hålla fossilt kol i marken.

Den kombinerade klimatnyttan av SCAs växande skogar och förnybara produkter som ersätter fossila, uppgår till 10,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige.

Som Europas största privata skogsägare är vi stolta över vårt bidrag till kampen mot klimatförändringar och till ett mer hållbart samhälle.

Vår filosofi

Senaste artiklarna

SCA leder vägen - igen
1961 fick massabruket i Munksund en pappersmaskin för kraftlinerproduktion. Ta del av vår utveckling.

Läs mer

Hållbarhet finns i vårt DNA
Skogen, vår förnybara råvara, är verkligen kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat en integrerad och välinvesterad industri med produkter från skogen där vi tar vara på hela trädet.

Läs mer

Nu tar vi SCA Kraftliner in i framtiden
Efterfrågan på förnybara förpackningar fortsätter att växa.

Läs mer

SCAs växande skogar binder CO2
Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning.

Läs mer

Vår filosofi

Läs mer
Läs mer