SCAs verksamhet är klimatpositiv och därmed bidrar vi till att begränsa den globala uppvärmningen. Detta möjliggörs genom flera initiativ och förbättringar i vår produktions- och transportkedja. Men inte minst är det resultatet av att våra växande skogar binder koldioxid från atmosfären. Genom att ta bort mogna träd, och ersätta varje träd vi skördar med 2-3 nya, föryngrar vi våra skogar och håller dem växande och absorberar CO2.

Mer om vad SCA gör för miljön