Skogen, vår förnybara råvara, är verkligen kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat en integrerad och välinvesterad industri med produkter från skogen där vi tar vara på hela trädet. Containerboard verksamheten försörjs med virke som inte kan användas till sågade trävaror,
och med flis från sågverken.

Hållbarhet finns i vårt DNA - det berör hela värdekedjankedjan. Från avverkningen av skogen till att slutprodukten når våra kunder. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt erbjudande.

Ett exempel på det är vår nya biobränsleeldade mesaugn vid Obbola pappersbruk, som ersätter två oljeeldade ugnar, och minskar koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år. Det betyder att vi kommer att bli den första fossilfria kraftlinerproducenten.

Vår filosofi

Senaste artiklarna

SCA leder vägen - igen
1961 fick massabruket i Munksund en pappersmaskin för kraftlinerproduktion. Ta del av vår utveckling.

Läs mer

Hållbarhet finns i vårt DNA
Skogen, vår förnybara råvara, är verkligen kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat en integrerad och välinvesterad industri med produkter från skogen där vi tar vara på hela trädet.

Läs mer

Nu tar vi SCA Kraftliner in i framtiden
Efterfrågan på förnybara förpackningar fortsätter att växa.

Läs mer

SCAs växande skogar binder CO2
Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning.

Läs mer

Vår filosofi

Läs mer
Läs mer