1975 skrev SCAs pappersbruk i Obbola historia genom att introducera världens största pappersmaskin för produktion av kraftliner. Obbola satte en standard som de flesta andra pappersbruk fortfarande försöker nå. Nu intensifierar vi spelet genom att ta kraftlinertillverkningen in i en era av digitalisering och cirkularitet. Vi gör en av Sveriges största industriella investeringar, men det är samtidigt det minsta vi kan göra.

År 2023 kommer vi att erbjuda den mest högkvalitativa Kraftliner producerad med den senaste maskintekniken. Vi säkerställer kombinationen av ultimata prestanda med ultimat hållbarhet. Enkelt uttryckt bygger vi nästa generations pappersmaskin för att möta kraven från nästa generations människor.