Endast fossilfri produktion tillgänglig

  • Nyhet

Vi är övertygade om att hållbara, fossilfria tillverkningsprocesser är den bästa vägen framåt för oss för att mildra klimatpåverkan.

Marknaden kräver mindre användning av fossilbaserade resurser och istället öka användningen av skogsbaserade, cirkulära och förnybara resurser.

SCAs hållbara skogar förser oss med stark, färsk och återanvändbar träfiber. Våra pappersbruk, med industriella processer som drivs av biobränslen, producerar det utbud av produkter som vi tror är framtiden för kraftliner.

Det gör det möjligt för oss att vara en hållbar partner för framtiden.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg