Vi är övertygade om att hållbara, fossilfria kraftlinerprocesser är den bästa vägen framåt för att mildra klimatpåverkan.

Marknaden ställer krav på mindre användning av fossilbaserat material och vi behöver istället öka användningen av skogsbaserade cirkulära och förnybara resurser.

SCAs hållbara skogar förser oss med stark, färsk och återanvändbar träfiber. Våra pappersbruk, med industriella processer som drivs av biobränslen, producerar det utbud av produkter som vi tror är framtidens kraftliner.

Detta gör det möjligt för oss att vara en sann hållbar partner för framtiden.

Vår filosofi

Senaste artiklarna

SCA leder vägen - igen
1961 fick massabruket i Munksund en pappersmaskin för kraftlinerproduktion. Ta del av vår utveckling.

Läs mer

Hållbarhet finns i vårt DNA
Skogen, vår förnybara råvara, är verkligen kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat en integrerad och välinvesterad industri med produkter från skogen där vi tar vara på hela trädet.

Läs mer

Nu tar vi SCA Kraftliner in i framtiden
Efterfrågan på förnybara förpackningar fortsätter att växa.

Läs mer

SCAs växande skogar binder CO2
Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning.

Läs mer

Vår filosofi

Läs mer
Läs mer